» Accueil » International » INTERNATIONAL : Federacja CNT branży poczty i telekomunikacji powstała
 
Federacja CNT branży poczty i telekomunikacji powstała

Federacja CNT branży poczty i telekomunikacji powstała w latach 1984/1986. W trakcie swojej
historii miała swoje wzloty i upadki w zakresie jej rozwoju ale zawsze uczestniczyła w walkach
społecznych które miały miejsce w tym sektorze zawodowym , na poziomie lokalnym lub krajowym.

Na początku nasza Federacja skupiała funkcjonariuszy Poczty i Telekomunikacji (PTT) oraz
pracowników na umowach krótkoterminowych , obecnie nasze pole uzwiązkowienia ewoluowało ze
względu na zmiany prawne w tej branży : Poczta i Telekomunikacje zostały odseparowane a
następnie sprywatyzowane według podobnych zmian w tym sektorze gospodarczym w większości
krajów kapitalistycznych. Nowi operatorzy pojawili się w tej branży która wcześniej była pod mono-
polem. Te zmiany nastąpiły pomimo walk społecznych oraz przy udziale bądź pasywności , reformis-
tycznych i zinstytucjonalizowanych związków zawodowych.

Dziś nasza federacja rozwija swoją działalność w kierunku pracowników poczty i telefonii o
szerzej pojętym znaczeniu tych branż . Nasza najbardziej znacząca obecność nadal jest na Poczcie
działamy aby rozwijać ją w innych przedsiębiorstwach jak Adrexo ( wyspecjalizowanej w roznos-
zeniu reklam i ulotek niezaadresowanych ) , Orange i Free (sektor telefonii) oraz Téléperformance
center) .

Rozwijamy propozycje walk przeciwko zaniechaniu usług publicznych , w tym zamykanie biur
pocztowych na wsi , przeciwko masywnym likwidowaniu miejsc pracy ,za jednolitym statusem wszyst-
pracowników aby przeciwdziałać prekaryzacji oraz przeciwko degradacji kondycji pracy, w tych
różnych sektorach, które akcentują złe samopoczucie pracowników (wypadki , depresje , samo-
bójstwa ) .

Walczymy jednocześnie w lokalnych konfliktach oraz prowadzimy kampanie na rzecz global-
nego ruchu , strajku generalnego w tym sektorze . Jednak nasz syndykalizm nie ogranicza się do
akcji tylko w naszej branży , działamy również na poziomie międzyzawodowym w uniach lokalnych ,
departamentalnych (wojewódzkich) i w konfederacji gdyż nasza walka jest globalna , antykapitalis-
tyczna , dla samorządnej przemiany systemu . Nasze roszczenia nie są tylko zawodowe ale integrują
między innymi kwestie ochrony środowiska , antyrasistowskie , antyfaszystowskie , feministyczne
walk bezrobotnych i pracowników na "umowach śmieciowych".

Uważamy ze nasza orientacja antykapitalistyczna nie może istnieć jedynie na poziomie krajo-
wym ale wymaga skoordynowanej mobilizacji we wszystkich krajach dlatego chcemy wzmocnić nasze
więzi międzynarodowe w celu : informacji o walkach w tym sektorze poza Francją , organizowania
solidarności gdy jest taka potrzeba , poznania roszczeń które mogły by być wspólne , przygotowania
koordynacji walk w skali europejskiej ,uczestniczenia w spotkaniach oraz poprzez nasze wymiany
działać aby odbudować aktywny internacjonalizm , konieczność w czasach gdy ekonomia kapitalis-
tyczna dyktuje swoje prawo korzyści w każdym zakątku ziemi .

Na początku chcemy prowadzić regularne wymiany naszych publikacji , ulotek , gazet . Poniżej
znajdują się informacje kontaktowe Federacji i korespondentów zagranicznych według kraju i języka

Przyjmijcie nasze pozdrowienia anarchosyndykalistyczne i rewolucyjno-syndykalistyczne .

Dla Federacji,

Sekretarz